IT Training

Access 2019/365 – Level 2

Deze training geeft deelnemers de vaardigheden die nodig zijn om een relationele database in Access te maken en te beheren. Het doel van een Access Level 2 cursus is dieper in te gaan in de functionaliteiten van de software. Deelnemers leren om meer gerichte query’s alsook uitgebreidere formulieren en rapporten te maken. Access is een uitstekende relationele databasemanager maar de software heeft zijn automatiseringsbeperkingen. Die kunnen worden overschreden door VBA en/of SQL toe te voegen maar deze twee onderwerpen komen in andere cursussen aan bod.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus richt zich tot mensen die databasetoepassingen moeten creëren en beheren: verkoopmanagers, marketingmanagers, projectmanagers, IT-managers, enz.

Vereisten

Het maken van tabellen (veldtypes en -eigenschappen) beheersen. De basisprincipes van select query’s beheersen.

Deze cursus voorziet deelnemers van de nodige vaardigheden om een relationele database in Access te creëren en te beheren. Het doel van een Access niveau 2 cursus is om verder in te gaan op de functionaliteit van de software. Leer meer gerichte query’s, formulieren en uitgebreidere rapporten te maken.

 • Herhaling van selectiequery’s
 • Analyse (database building)
 • Geavanceerde query’s
 • Gegevensuitwisseling
 • Formulieren & Rapporten
 • Macro ‘s

Access is weliswaar een uitstekend relationeel databasemanager, maar de software heeft zijn automatiseringsgrenzen die kunnen worden overschreden door toevoeging van VBA en/of SQL. Deze twee onderwerpen worden in andere cursussen behandeld.

Herhaling van selectiequery’s

 • Basisconcept query’s
 • Filters gebruiken in query’s (en/of, zoals null, [])
 • Berekende velden maken (functies / formules)
 • Aggregaties (som, gemiddelde, min, max, telling) uitvoeren.

Analyse (Structuur van een Database)

 • Herhaling van de theorie over relationele databases
  • Het belang van relaties begrijpen
  • De 3 soorten relaties kennen (1 tot 1, 1 tot veel, veel tot veel)
  • De principes van primaire sleutels en externe sleutels begrijpen
  • Het begrip referentiële integriteit beheersen.
 • Oefeningen:
  • Relaties in een bestaande database analyseren
  • Selectiequery’s maken die gebruik maken van meerdere tabellen

Geavanceerde query’s

 • Actiequery’s gebruiken (query’s maken, bijwerken, toevoegen en verwijderen)
 • Join-eigenschappen definiëren in een query
 • Niet-overeenkomende query’s gebruiken
 • Geavanceerde functies in query’s gebruiken
 • Een keuzelijst met invoervak op een “externe sleutel”-veld in een tabel maken
 • Inleiding tot het gebruik van SQL-taal (union-query)

Gegevensuitwisseling

 • Importeren / exporteren (Excel, .txt)
 • Koppelen
 • Een database delen
 • Maak kennis met ODBC

Formulieren en Rapporten

 • De specifieke kenmerken van de verschillende bedieningselementen (keuzelijst, groepen opties, selectievakjes, enz.) beheersen.,…)
 • Bepaalde formulier- en rapporteigenschappen beheersen
 • Voorwaardelijke opmaak beheersen

Macro ‘s

 • Het doel van macro’s begrijpen
 • Het beheersen van het concept gebeurtenis in formulieren
 • De meest gebruikte acties in macro’s gebruiken

Praktische informatie

Duur

publish

Talen

FR / NL

Prijs

€ 800 + 21% VAT

Locatie

Classroom Course

Planning

Guaranteed to run

Nederlandstalige sessies
22 - 23/1/2024Boek
19 - 20/2/2024Boek
18 - 19/3/2024Boek
28 - 29/4/2024Boek
13 - 14/5/2024Boek
17 - 18/6/2024Boek
15 - 16/7/2024Boek
05 - 06/8/2024Boek
16 - 17/9/2024Boek
14 - 15/10/2024Boek
18 - 19/11/2024Boek
09 - 10/12/2024Boek
Franstalige sessies
25 - 26/1/2024Boek
22 - 23/2/2024Boek
21 - 22/3/2024Boek
25 - 26/4/2024Boek
23 - 24/5/2024Boek
20 - 21/6/2024Boek
18 - 19/7/2024Boek
22 - 23/8/2024Boek
19 - 20/9/2024Boek
17 - 18/10/2024Boek
21 - 22/11/2024Boek
12 - 13/12/2024Boek

Deel deze cursus op

Boek je training

Vul uw gegevens in om uw boeking te bevestigen.

  Voorkennistest

  Op zoek naar een oplossing op maat?