IT Training

Visio 2019/365

In deze cursus maken cursisten kennis met een overzicht van de mogelijkheden en functies van Microsoft Office Visio 2016/2019/365. Werken met blokdiagrammen en verplaatsen, vergroten, roteren en kopiëren van vormen…

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren informatiewerkers die beginnende en intermediaire Visio 2016/2019 vaardigheden willen leren.

Vereisten

Voordat ze deze cursus volgen, moeten studenten

 • Basis computerkennis. De student moet weten hoe hij naar mappen en bestanden op een computer met Microsoft Windows moet navigeren.
 • Enige ervaring met het Office-systeem. De student moet basisvaardigheden voor bestandsbeheer kennen.

Na het voltooien van deze cursus verwerven studenten de volgende vaardigheden:

 • Werk met blokdiagrammen en verplaats, verklein, roteer en kopieer vormen.
 • Maak afzonderlijke vormen op, voeg decoratieve elementen toe en pas thema’s toe op hele diagrammen.
 • Verbind vormen, gebruik connectoren in een stroomdiagram en gebruik lay-outgereedschappen om vormen te verdelen, uit te lijnen en te positioneren.
 • Gebruik Visio-tijdlijnen en Gantt-diagrammen, maak tijdlijnen, exporteer tijdlijngegevens en houd projectdetails bij.
 • Maak een organigram, bekijk en wijzig gegevens die zijn opgeslagen in shapes, geef tekst weer en maak ze op in vormen, wijzig grafieklay-outs en voeg kleur en achtergrond toe aan grafieken.
 • Gebruik de sjabloon Office-indeling en gebruik lagen om vormen in een kantoorindeling te ordenen.
 • Maak een diagram van een netwerkinfrastructuur, voeg informatie toe aan de shapes voor netwerkapparatuur en maak een hardwarerapport.

Module 1: Aan de slag met Visio.

In deze module wordt uitgelegd hoe u Visio-teken- en diagramtypen gebruikt, hoe u een Visio-diagram start met behulp van een sjabloon, hoe u binnen de Visio-tekenomgeving werkt en deze aanpast en hoe u het Visio Help-systeem gebruikt.

Lessen

 • Diagrammen starten met behulp van sjablonen
 • Werken in de Visio-omgeving
 • De Visio-omgeving aanpassen
 • Help bij Visio en Diagram ophalen

Lab : Oefeningen

 • Visio starten en door sjablonen bladeren
 • Het Visio-tekenvenster verkennen
 • De Visio-omgeving aanpassen
 • Visio Help gebruiken

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 Start diagrammen met behulp van sjablonen.

 • Werk binnen de Visio-omgeving.
 • Pas de Visio-omgeving aan.
 • Hulp bij Visio en diagrammen.

Module 2: Vormen toevoegen aan diagrammen.

In deze module wordt uitgelegd hoe u met een blokdiagram werkt, hoe u tekst toevoegt aan vormen en hoe u vormen verplaatst, verkleint, roteert en kopieert.

Lessen

 • Werken met 1D- en 2D-vormen
 • Tekst toevoegen aan vormen en het tekenvenster
 • Vormen verplaatsen, dimensioneren, roteren en kopiëren
 • Werken met groepen
 • Vormen voor diagrammen zoeken
 • Afbeeldingen invoegen in diagrammen

Lab : Oefeningen

 • Werken met vormen
 • Tekst toevoegen aan vormen
 • Vormen manipuleren
 • Werken met groepen
 • Zoeken naar shapes
 • Afbeeldingen invoegen en bewerken

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Werk met 1D- en 2D-vormen.
 • Voeg tekst toe aan vormen en het tekenvenster.
 • Vormen verplaatsen, vergroten of verkleinen, roteren en kopiëren.
 • Werk met groepen.
 • Zoek vormen voor diagrammen.
 • Voeg afbeeldingen in diagrammen in.

Module 3: Vormen en diagrammen opmaken.

In deze module wordt uitgelegd hoe u afzonderlijke vormen opmaakt, decoratieve elementen toevoegt en thema’s toepast op hele diagrammen.

Lessen

 • Afzonderlijke vormen opmaken
 • Decoratieve elementen toevoegen aan diagrammen
 • Thema’s toepassen op hele diagrammen

Lab : Oefeningen

 • Een vorm opmaken
 • Het uiterlijk van een diagram wijzigen
 • Een thema toepassen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Maak afzonderlijke vormen op.
 • Voeg decoratieve elementen toe aan diagrammen.
 • Pas thema’s toe op hele diagrammen.

Module 4: Vormen verbinden.

In deze module wordt uitgelegd hoe u vormen verbindt en werkt met connectoren in een stroomdiagram en hoe u deze technieken vervolgens toepast op andere typen diagrammen. In deze module wordt ook uitgelegd hoe u lay-outgereedschappen gebruikt om vormen te distribueren, uit te lijnen en te positioneren.

Lessen

 • Shapes verbinden in stroomdiagrammen
 • Vormverbindingen wijzigen
 • De lay-out van verbonden shapes wijzigen

Lab : Oefeningen

 • Connectors toevoegen aan shapes in stroomdiagrammen
 • Shapes en connectors voor stroomdiagrammen invoegen en verplaatsen
 • De lay-out van een stroomdiagram wijzigen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Verbind vormen in stroomdiagrammen.
 • Vormverbindingen wijzigen.
 • Wijzig de indeling van verbonden vormen.

Module 5: Projectplanningen maken.

In deze module wordt uitgelegd hoe u Visio-tijdlijnen en Gantt-diagrammen kunt gebruiken om projecten bij te houden en de voortgang visueel weer te geven, een tijdlijn te maken om een projectplanning weer te geven, de tijdlijngegevens te exporteren om een Gantt-diagram te maken en projectdetails bij te houden met het Gantt-diagram.

Lessen

 • Tijdlijnen maken om projecten in één oogopslag te bekijken
 • Tijdlijnen exporteren om Gantt-diagrammen te maken
 • Projectdetails bijhouden met Gantt-diagrammen

Lab : Oefeningen

 • Tijdlijnen maken
 • Een Gantt-diagram maken
 • Werken met Gantt-diagrammen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Maak tijdlijnen om projecten in één oogopslag te bekijken.
 • Exporteer tijdlijnen om Gantt-diagrammen te maken.
 • Volg projectdetails met Gantt-diagrammen.

Module 6: Organigrammen maken.

In deze module wordt uitgelegd hoe u gegevens uit een Visio-spreadsheet importeert om een organigram te maken, aanvullende gegevens weer te geven die bij elke shape zijn opgeslagen, de gegevens te wijzigen, enkele gegevens in de grafiek weer te geven en de tekst in elke shape op te maken. In deze module wordt ook uitgelegd hoe u de lay-out van de grafiek wijzigt, een hyperlink invoegt en kleur en achtergrond toevoegt om het uiterlijk van een grafiek te verbeteren.

Lessen

 • Gegevens importeren om organigrammen te maken
 • Werknemersgegevens opslaan en weergeven in organigrammen
 • De lay-out van organigrammen aanpassen

Lab : Oefeningen

 • Gegevens importeren uit Excel
 • Gegevens in shapes wijzigen
 • Hyperlinks toevoegen en de lay-out van een grafiek wijzigen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Importeer gegevens om organigrammen te maken.
 • Bewaar en geef werknemersgegevens weer in organigrammen.
 • Pas de lay-out van organigrammen aan.

 Module 7: Kantoorruimtes inrichten.

In deze module wordt uitgelegd hoe u met de sjabloon Office-indeling werkt om lay-outs te maken voor kantoor- en vergaderruimten en hoe u lagen gebruikt om de vormen in een kantoorindeling te ordenen.

Lessen

 • Geschaalde kantoorruimtes maken
 • Deur-, raam- en meubelvormen toevoegen aan kantoorindelingen
 • Shapes in Office-lay-outs ordenen met behulp van lagen

Lab : Oefeningen

 • Een Office-indeling maken en schalen
 • Vormen toevoegen aan Office-indelingen
 • Werken met lagen

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Creëer geschaalde kantoorruimtes.
 • Voeg deur-, raam- en meubelvormen toe aan kantoorindelingen.
 • Organiseer vormen in kantoorindelingen met behulp van lagen.

 Module 8: Netwerkdiagrammen maken.

In deze module wordt uitgelegd hoe u verbindingsshapes gebruikt om een diagram van een netwerkinfrastructuur te maken, informatie toe te voegen aan de shapes voor netwerkapparatuur in een diagram en een hardwarerapport voor het netwerk te maken.

Lessen

 • Shapes verbinden in netwerkdiagrammen
 • Informatie opslaan met netwerkshapes
 • Netwerkrapporten maken

Lab : Oefeningen

 • Een netwerkdiagram maken
 • Shapegegevens maken en weergeven
 • Rapportdefinities maken

Na het voltooien van deze module kunnen studenten:

 • Shapes verbinden in netwerkdiagrammen.
 • Sla informatie op met netwerkshapes.
 • Netwerkrapporten maken.

Praktische informatie

Duur

2 Days

Talen

FR / NL

Prijs

€800,00 + 21% VAT

Locatie

Classroom Courses

Planning

Guaranteed to run

Nederlandstalige sessies
12/1 - 13/1Boek
23/3 - 24/3Boek
16/5 - 17/5Boek
13/7 - 14/7Boek
14/9 - 15/9Boek
16/11 - 17/11Boek
Franstalige sessies
09/2 - 10/2Boek
20/4 - 21/4Boek
15/6 - 16/6Boek
17/8 - 18/8Boek
19/10 - 20/10Boek
30/12 - 01/12Boek

Deel deze cursus op

Boek je training

Vul uw gegevens in om uw boeking te bevestigen.

  Voorkennistest

  Op zoek naar een oplossing op maat?